Dagen tot start

Goede doel

De Björg Nutrition Zudrun editie Matjeskolk is een fundraiser, waarbij we samen met deelnemers en sponsoren streven naar positieve verandering. Ontdek hoe jouw deelname een impact kan hebben en help ons de ontmoetingsplek van Beek en Loerbeek in een nieuwe jas te steken.

Het goede doel

Dorpshuis Beek/Loerbeek

Het afgelopen jaar is met inzet en bijdragen van velen, vooral met de vele vrijwilligers, hard gewerkt aan de omvorming van het Gildegebouw tot het Dorpshuis voor Beek en Loerbeek. 

We zijn bijna zover, begin april is het gebouw gereed en daar zijn we zeer trots op. Het gebouw is nagenoeg klaar maar om deze voorziening compleet te maken hebben we ook nog een plan voor de inrichting van het grote terrein er omheen. Dit terrein zal geschikt worden gemaakt voor het houden van evenementen met als belangrijke voorwaarde dat de inrichting past in de landelijke omgeving van ons mooie Montferland. Het plan is er, nu moeten we er nog voor zorgen dat we het realiseren. Het voorjaar breekt gelukkig weer aan en we hebben de energie om ook hier iets moois van te maken voor ons dorp en de inwoners. Dit kunnen we echter niet zonder hiervoor financiële ondersteuning te krijgen.

Wij doen dan ook een beroep op u om ons bij de realisatie van de inrichting van het terrein en daarmee de voltooiing van het dorpshuis te helpen.

Alvast namens alle inwoners van Beek en Loerbeek hartelijk dank.

Stichting Dorpshuis Beek Loerbeek