AFSTAND VAN VERHAAL EN AKKOORDVERKLARING REGELS EKRIS ZUDRUN EVENTS 2022

Deze vrijwaring is van toepassing op alle door EKRIS ZUDRUN georganiseerde evenementen in het kalender jaar 2022.

 1. De organisatie is in handen van Zudrun. Iedere deelnemer en toeschouwer verplicht zich er toe alle regels en opdrachten van de organisatie strikt na te leven.
 2. Aanwijzingen van de organisatie, de instructeurs en de mensen van het parcours dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De organisatie heeft het recht om de dag in te delen zoals het haar goed dunkt. De organisatie heeft ook het recht om in alle gevallen waarin zij dit nodig acht mensen van het parcours te halen, zonder restitutie van het deelnamebedrag.
 3. Elke deelnemer, participant en toeschouwer zal een afstand van verhaal- en akkoordverklaring van deze regels moeten invullen, hetgeen geschiedt door ondertekening van dit formulier.
 4. Deelname aan deze dag geschiedt volledig op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook. Dit geldt onder meer voor schade aan de persoon, schade aan het parcours, maar uitdrukkelijk ook voor letselschade en eventuele gevolgschade van opgelopen letsel. Door ondertekening van dit formulier gaat u ermee akkoord dat zulke schades nimmer op Rotaryclub Zevenaar, de organisatie, de instructeurs of de eigenaar van het parcours zullen kunnen worden verhaald.
 5. De organisatie, de instructeurs of het organiserend committee kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor beschadigde, verloren of gestolen goederen.
 6. Geen enkele deelnemer mag zichzelf noch andere deelnemers in gevaar brengen. Sportiviteit staat voorop en elke vorm van competitie is uitgesloten. Een deelnemer die deze regel overtreedt kan zonder enige compensatie uitgesloten worden van verdere deelname aan dit Zudrun evenement.
 7. Het is in geen enkel geval toegelaten tegen de richting in het parcours te volgen.
 8. Toeschouwers van de deelnemer zijn verboden langs het parcours plaatst te nemen behalve op de specifiek aangewezen toeschouwer plaatsen.
 9. De deelnemer verbindt zich er uitdrukkelijk toe niet deel te nemen onder invloed van alcohol, verdovende middelen of doping.
 10. Bij tijdelijk of definitief afgelasten van dit evenement door welke reden dan ook kunnen de Zudrun, de organisatie, de instructeurs of het parcours niet aansprakelijk worden gesteld. De deelnemers kunnen in dat geval geen terugbetaling vorderen, noch eventuele andere gemaakte kosten vorderen.
 11. De organisatie behoudt zich het recht voor om foto’s, filmpjes en live videobeelden van dit evenement op de website van de Zudrun te plaatsen of deze voor andere promotionele doeleinden te gebruiken.
 12. Uitsluiting van deelname kan volgen bij het niet naleven van deze regels.
 13. Eventuele schade die ontstaat als gevolg van het niet naleven van deze regels kan door de Zudrun organisatie op de betreffende deelnemer verhaald worden.