Stichting Noodverband Zevenaar en andere goede doelen

 

Stichting Noodverband is het primaire goede doel dat aan deze 2e editie van de Ekris Zudrun is verbonden.

Stichting Noodverband slaat een brug tussen patiënten en weldoeners. De stichting wil ten tijde van nood zorgen voor een pleister op de wond. Hiervoor komen bijvoorbeeld onverzekerde mensen in aanmerking of patiënten die moeite hebben de zorgbijdrage te betalen. Ook mensen die het geld niet hebben voor een specialistische ingreep, maken kans op ondersteuning van Stichting Noodverband. De stichting wil mensen verbinden die een noodverband nodig hebben met gulle gevers die een donatie willen doen om dit noodverband te bekostigen.

De ondersteuning aan deze selecte groep patiënten kan de stichting betalen dankzij donaties van particulieren, bedrijven, instellingen en huisartspraktijken. 100% van de donaties wordt ingezet voor de patiënt.

Daarnaast zullen we een deel van de opbrengst ook aan andere goede doelen in de regio doneren.

Doelstelling Stichting Noodverband Zevenaar

Stichting Noodverband wil ten tijde van nood zorgen voor een pleister op de wond. Wie in nood is omdat hij de zorgkosten niet meer kan betalen moet snel geholpen kunnen worden om toch de maximale zorg te kunnen ontvangen. De Stichting wil mensen verbinden die een noodverband nodig hebben met gulle gevers die een donatie willen doen om dit noodverband te bekostigen. Zelfredzaamheid blijft belangrijk, daarom gaat het hier om een tijdelijke oplossing in de vorm van een incidentele schenking van goederen en/of diensten.

In Nederland zijn er meerdere mogelijkheden voor financiële ondersteuning indien je de zorgkosten niet kunt betalen. Zo is er een zorgtoeslag,  zorgverzekering via de gemeente, gespreid betalen van het eigen risico en bijzondere bijstand (https://www.zorgwijzer.nl/faq/laag-inkomen). Toch zijn er nog veel mensen die door hoge zorgkosten in de problemen komen. Hoeveel mensen dit daadwerkelijk zijn is minder inzichtelijk geworden doordat mensen die een betalingsregeling treffen met het CAK al niet meer te boek staan als wanbetaler. In 2017 hadden 270.000 mensen een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar.

Naast het jaarlijkse eigen risico moet er tot € 250,- per jaar worden bijbetaald voor medicijnen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Voor veel mensen is dit al een uitdaging. Daarnaast is er vaak ook een eigen bijdrage nodig voor o.a. tandartskosten en de aanschaf van hulpmiddelen zoals steunzolen en krukken.

Stichting Noodverband is opgericht om mensen te ondersteunen die de opeenstapeling van zorgkosten niet meer kunnen overzien. Zij kunnen incidenteel aanspraak maken op een bijdrage van de Stichting. Het beoogde doel hiervan is om elke inwoner van het verzorgingsgebied van de Huisartsengroep (HAGRO) Zevenaar de maximale kwaliteit van zorg te kunnen bieden. Of de zorg geleverd kan worden is dan niet meer afhankelijk van het budget van de patiënt.

Marcel Visser van transportbedrijf Visser Duiven BV bood aan zijn vrachtwagen te bestickeren voor meer bekendheid van Stichting Noodverband. Huisarts Edwin Brugman is er blij mee: “Voor mensen die hun medische kosten niet kunnen betalen, zijn wij een oplossing. Maar we hebben wel donateurs nodig.”

Contactgegevens Stichting Noodverband Zevenaar

Stichting Noodverband
Vondellaan 9
6901 MA ZEVENAAR

www.stichtingnoodverband.nl
info@stichtingnoodverband.nl
0316-523522

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75407043

Bankrekeningnummer  NL14 RABO 0346091438 t.n.v. Stichting Noodverband te Zevenaar

Stichting Noodverband is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) sinds 18 juli 2019.